Piispankatuyhdistys

  • valvoo alueen asukkaiden etuja
  • vaalii alueen arvokasta kulttuurihistoriaa
  • seuraa alueen rakentamista, liikennejärjestelyjä sekä asumisviihtyvyyttä
  • järjestää alueen asukkaille tapahtumia ja retkiä
  • asioista päättää vuosittain valittava hallitus